یادداشت روزانه

روز سپاسگزاری

با سپاسگزاری دنیا را به نفع خودت تمام کن.

سپاسگزاری را سلاح قدرتمند خودت قرار بده.

امروز روز زیبایی است و من هرچه امروز دارم هدیه سپاسگذاری است.

با سپاسگزاری فردایت را نیز روشن کن.

با سپاسگزاری روابطت را نیز درخشان کن.

سپاسگزاری هرآنچه را که عاشق آن هستی در زندگیت برکت می بخشد و آن را افزون می کند. و هرآنچه را که با انرژی سپاسگذارانه ات همسو نیست، از تو دور می کند.

با سپاسگزاری دیگران را ببخش، خودت را هم.

با سپاسگزاری هنرت را بفروش

با سپاسگزاری ازدواج کن

امروز روز سپاسگزاری است درست مثل فردا.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Open chat